دستگاههاي تست التراسونيك پرتابل سه بعدي
دستگاههاي تست التراسونيك پرتابل سه بعدي
 ١٤:٣٨ - سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
آزمايش مايعات نافذ
آزمايش مايعات نافذ
آزمايش مايعات نافذ با قابليت استفاده از: دستگاه هاي ثابت ...
 ١٦:٠٥ - سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستگاه پرتو نگاری با اشعه گاما با ظرفيت 130 كوري و تجهيزات جانبي
دستگاه پرتو نگاری با اشعه گاما با ظرفيت 130 كوري و تجهيزات جانبي
 ١٤:٣٧ - سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستگاه هاي مولد اشعه ايكس قابل حمل با قدرت 250كيلو ولت
دستگاه هاي مولد اشعه ايكس قابل حمل با قدرت 250كيلو ولت
 ١٤:٣٥ - سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
آزمايش ذرات مغناطيسي
آزمايش ذرات مغناطيسي
آزمايش ذرات مغناطيسي با قابليت استفاده از : دستگاه هاي قابل حمل ...
 ١٣:٤٥ - سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
آزمايش التراسونيك
آزمايش التراسونيك
آزمايش التراسونيك با قابليت استفاده از : دستگاههاي تست التراسونيك پرتابل سه بعدي ...
 ١٣:٤٣ - سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 آزمايش راديو گرافي
آزمايش راديو گرافي
آزمايش راديو گرافي با قابليت استفاده از: دستگاه هاي مولد اشعه ايكس قابل حمل با قدرت 250كيلو ولت...
 ٠١:٢٨ - سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>