شرکت نیکو پژوهان تفسیر با سابقه در زمینه خدمات بازرسی فنی  و با بهره گیری از قابلیت ها، خلاقیت و هوشمندی سرمایه های انسانی در کنار به خدمت گرفتن دانش فنی، نرم افزارها و سخت افزارهای روز آمد جهانی، پاسخگوی نیازها و تقاضاهای کارفرمایان است. ما روش بهبود مستمر و افزایش بهره وری را در جهت ایجاد و گسترش قابلیت های منجر به شایستگی های کلیدی، کارآفرینانه و مزیت های رقابتی به منظور تحقق چشم اندازهای زیر دنبال می کنیم:

  • ایجاد محیطی سرشار از آرامش و همکاری
  • تلاش در جهت افزایش بهره وری سازمان
  • برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان
  • برآورده کردن الزامات استانداردهای ملی و بین المللی مورد نظر مشتریان و سازمان
  • تعیین اهداف کیفیت در همه سطوح سازمان با توجه به مفاد خط مشی
  • ارائه خدمات سریع و به موقع به کارفرمایان
  • انعطاف پذیری در پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر کارفرمایان
  • اطمینان از درگیر نشدن پرسنل در همه فعالیتی که اطمینان به صلاحیت، بی طرفی، قضاوت و درستی عملکرد بازرسی ها را کاهش می دهد.