ما بر این اعتقادیم که مشتریان به دور از تمام اغراق ها و شعارها، شرکای حقیقی و همراهان همیشگی موفقیت های ما هستند. لذا تلاش نموده ایم ضمن شنیدن صدای مشتریان، مشتری را قطب نمای حرکت خود در ارائه خدمات قرار دهیم.

نیک می دانیم که حق همیشه با مشتری است و تلاش داریم این شعار راهبردی را به یک فرهنگ سازمانی تبدیل نموده تا از این رهگذر تجلی واقعی مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع را به نظاره بنشینیم.

برای تحقق این مهم همچنان به اعتقاد مشتریان فهیم خود نیازمندیم و امید آن داریم که همواره از فرصتی که آنان در اختیار ما قرار داده اند به بهترین شکل ممکن بهره برداری نمائیم.

با توجه به اینکه ارزشمندترین سرمایه یک سازمان نیروی انسانی آن می باشد و نظر به این که شرکت بازرسی نیکو پژوهان تفسیر، از این حیث در جایگاه رفیعی قرار دارد و نیز با در نظر گرفتن شرایط دنیای رقابتی برآنیم، تا در جهت رشد افکار و بروز خلاقیت کارکنان محترم، از علم وفناوری روز بازرسی استفاده نموده تا  برگ زرین دیگری را به توانایی های خود بیفزاییم.

با تفویض اختیار گسترده، چارت سازمانی افقی و دستیابی به تصمیم گیری های غیر متمرکز، سازمان چابک را بنیان نهادیم تا بتوانیم پا به پای سرعت روز افزون تغییرات در قرن بیست و یکم حرکت کرده و در بین شرکت های بازرسی فنی و خدمات آزمون های غیر مخرب، سازمانی پیشرو باشیم.

در پایان امیدواریم با بهره مندی از سرمایه ارزشمند انسانی و توان، تخصص و عزم ایجاد شده در سطوح مختلف سازمان، شاهد شکل گیری بزرگترین و معتبرترین شرکت بازرسی فنی متعلق به بخش خصوصی باشیم.