ارائه مشاوره در خصوص تهیه و تأمین مواد مصرفی جوشکاری (انواع سیم جوش، الکترود، گاز محافظ و...)
ارائه مشاوره در خصوص تهیه و تأمین مواد مصرفی جوشکاری (انواع سیم جوش، الکترود، گاز محافظ و...)
 ١٧:٠٥ - چهارشنبه ٢٩ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
ارائه مشاوره در خصوص تهیه و تأمین دستگاه های جوشکاری (ترانس، رکتیفایر، موتور جوش و...)
ارائه مشاوره در خصوص تهیه و تأمین دستگاه های جوشکاری (ترانس، رکتیفایر، موتور جوش و...)
 ١٧:٠٢ - چهارشنبه ٢٩ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
ارائه مشاوره در خصوص تهیه و تاًمین تجهیزات بازرسی و دستگاه هایNDT، شامل AE ، ET ، MT ، PT ،RT ، UT، VT
ارائه مشاوره در خصوص تهیه و تاًمین تجهیزات بازرسی و دستگاه هایNDT، شامل AE ، ET ، MT ، PT ،RT ، UT، VT
 ١٧:٠٠ - چهارشنبه ٢٩ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
تأمین تجهیزات رادیوگرافی و تفسیر فیلم
تأمین تجهیزات رادیوگرافی و تفسیر فیلم
 ١٦:٥٩ - چهارشنبه ٢٩ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>