ساخت مخازن تحت فشار تاریخ ثبت : 1396/09/29
طبقه بندي : پروژه های در حال انجام شرکت ,
عنوان پروژه : ساخت مخازن تحت فشار
کارفرما : شرکت پرتو آینده صنعت
آزمایش : RT.RTI
تاریخ انجام پروژه : <#f:484/>
محل انجام پروژه : <#f:485/>
تصویر :
تعداد نمایش : 88 <<بازگشت