ریخته گری بدنه شیر صنعتی تاریخ ثبت : 1396/09/29
طبقه بندي : پروژه های در حال انجام شرکت ,
عنوان پروژه : ریخته گری بدنه شیر صنعتی
کارفرما : شرکت ابتکار
آزمایش : UT.RT.RTI
تاریخ انجام پروژه : <#f:484/>
محل انجام پروژه : <#f:485/>
تصویر :
تعداد نمایش : 111 <<بازگشت