مخزن هوای فشرده تاریخ ثبت : 1396/09/29
طبقه بندي : پروژه های در حال انجام شرکت ,
عنوان پروژه : مخزن هوای فشرده
کارفرما : مجتمع صنعتی زاگرس
آزمایش : RT.RTI
تاریخ انجام پروژه : <#f:484/>
محل انجام پروژه : <#f:485/>
تصویر :
تعداد نمایش : 98 <<بازگشت