قطعات ریخته گری تاریخ ثبت : 1396/09/29
طبقه بندي : پروژه های در حال انجام شرکت ,
عنوان پروژه : قطعات ریخته گری
کارفرما : تراشکاری مقیمی
آزمایش : UT.RT.RTI
تاریخ انجام پروژه : <#f:484/>
محل انجام پروژه : <#f:485/>
تصویر :
تعداد نمایش : 107 <<بازگشت