مخازن تحت فشار تاریخ ثبت : 1396/09/29
طبقه بندي : پروژه های در حال انجام شرکت ,
عنوان پروژه : مخازن تحت فشار
کارفرما : شرکت پیشگام صنعت غدیر
آزمایش : RT&RTI
تاریخ انجام پروژه : <#f:484/>
محل انجام پروژه : <#f:485/>
تصویر :
تعداد نمایش : 91 <<بازگشت