ساخت تجهیزات توربوکمپرسور گاز(توگا) تاریخ ثبت : 1396/09/29
طبقه بندي : پروژه های در حال انجام شرکت ,
عنوان پروژه : ساخت تجهیزات توربوکمپرسور گاز(توگا)
کارفرما : صنایع دفاع
آزمایش : RT&RTI
تاریخ انجام پروژه : <#f:484/>
محل انجام پروژه : <#f:485/>
تصویر :
تعداد نمایش : 97 <<بازگشت