چاپ        ارسال به دوست

تست غیر مخرب
آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب، مهر ۹۶

هیات مدیره و کمیته تایید صلاحیت انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب ایران در جلسه مورخ 12/07/1396 ویرایش چهارم آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های آزمایش های غیر مخرب را به شرح زیر تصویب نمود.
جهت ارزیابی صلاحیت و رتبه بندی درخواست خود را کتبا" به دبیرخانه انجمن ارسال فرمائید تا کلیه مراحل طی نامه به شرکت شما ارسال گردد.
کلیه مدارک و فرم های موردنیاز جهت انجام مراحل ارزیابی و تشخیص صلاحیت در زیر آورده شده است. چنانچه احتیاج به راهنمایی داشتید با دفتر انجمن تماس حاصل نمایید.
فرم ها و مدارک مورد نیاز تشخیص صلاحیت
آئین نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای آزمایشهای غیرمخرب

جدول ۱- حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت شرکتهای آزمایشهای غیر مخرب
چک لیست مدارک جهت تشخیص صلاحیت شرکتها
فرم ۱- مشخصات عمومی
فرم ۲- مشخصات مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و سهامداران
فرم ۳- اطلاعات و سوابق کاری مربوط به کارکنان امتیاز آور
فرم ۴- سوابق کاری شرکت
فرم ۴-۱ فرم سوابق تجربی شرکت
فرم ۵- اطلاعات مربوط به ساختار مدیریتی
فرم ۶- اطلاعات مربوط به امکانات پشتیبانی
فرم ۷- تجهیزات ویژه
فرم ۸- تعهد نامه


١١:٢٤ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦    /    شماره : ٧٥    /    تعداد نمایش : ٩٤