چاپ        ارسال به دوست

گیج های جوشکاری
گیج های بازرسی جوشکاری

وظیفه کلی گیج های جوشکاری 

* کنترل ابعادی قطعات و اتصالات مورد جوشکاری آماده شده
* کنترل سطوح شیب دار پخ خورده از نظر زاویه سطح شیب دار پخ خورده
* کنترل فواصل لازم بین قطعات جهت مونتاژکاری آنها
* کنترل هم سطح بودن یا نبودن قطعات قبل از مونتاژ و جوشکاری
* کنترل ابعاد جوش های تکمیل شده طبق نقشه بعد از جوشکاری
* کنترل و اندازه گیری عیوب احتمالی بر روی سطح جوش‌ ها از نظر طول، عرض
و عمق آنها

انواع مختلف گیجهای حوشکاری

۱- HI-LO WELDING GAuGE
۲. SINGLE PURPOSE HI-LO WELDING GAUGE
۳. ADJUSTABLE FILLET WELD GAUGE
۴. BRIDGE CAM GAUGE
۵. V-WACTM GAUGE
۶. AUTOMATIC WELD SIZE GAUGE (PALMGREN GAUGE)
۷. W.T.P.S. GAUGE WITH CALIBRATION BLOCK
۸. FILLET WELD GAUGE SET
۹. WELD GAUGE / CALCULATOR
۱۰.PRE-INSPECTION POCKET FILLET WELD GAUGE
۱۱. TAPER GAUGE
۱۲. COMBINATION ٠״ ״١٠ - DIAL / PIT DEPTH GAUGE
١٣. MINI FILLET WELD KEYS GAUGE
۱۴. "MINI SUB" SOCKET WELD GAUGE
۱۵. PIPE PIT GAUGE
۱۶. POCKET BRIDGE CAM GAUGE
۱۷. DIGITAL WELDING GAUGE


١١:٠٢ - يکشنبه ٦ اسفند ١٣٩٦    /    شماره : ٧٠    /    تعداد نمایش : ١١٠